จากวัสดุท้องถิ่นคุณภาพดีทั่วประเทศ

สินค้าทุกชิ้นของเปรม ผลิตจากวัสดุท้องถิ่นคุณภาพดีที่คัดสรรมาจากทั่วประเทศไทย เราสนับสนุนภูมิปัญญาและงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ออกแบบและประยุกต์เพื่อผลิตสินค้าที่เข้ากับวิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบัน

 

From the best Thai materials

PREM's products are made of the best materials sourced throughout Thailand. We develop arts and crafts around the country by incorporating traditional with new technology and contemporary lifestyles.